Blog

Suzuki a Temps de Flors

El Suzuki Swift ple de flors!

Aquest 2012 GDG és director del compte de Suzuki Esteve Blanch, SA., i hem dirigit l'sponzorització del Suzuki Swift, i les seves aplicacions gràfiques dins del marc Girona temps de flors que ha envaït la ciutat aquest mes de maig.