Blog

LAB CIRCUITS

Nova web 2.0 amb ampliació de continguts

L'empresa barcelonina internacional fabricant de circuits impresos, Lab Circuits, ha confiat una vegada més amb Gdg per renovar la seva web. En aquesta ocasió, s'ha procedit a una actualització de continguts on s'han introduït les novetats de circuits impresos, un vídeo explicatiu del procés de fabricació d'un circuit d'alta intensitat, la secció d'actualitat i la informació tècnica corresponent a la Directiva Reach i Rohs.

A finals d'octubre, Lab Circuits participarà a la Fira espanyola d'electrònica, Matelec, on presentaran la nova web, entre altres novetats.