Blog

Canpriccio, el gelat per a gossos

Gdg dissenya la imatge i crea el naming d'aquesta novetat.

Canpriccio és una nova invenció, aquesta vegada, no es tracta d'un gelats per a les persones, sinó per a els gossos. Una nova creació que es vendrà en botigues d'animals i que es presenta com a un gran reclam.
Des de Gdg hem elaborat el disseny de la imatge corporativa de la nova marca i n'hem creat el nom. Les aplicacions s'han dut a terme, de moment, a el packaging i a les carpetes corporatives.