Blog

Campanya de marketing directe per a Bcn Business

Disseny i creació de dos elements corporatius per l'empresa consultora.

Bcn Business, l'empresa consultora financera situada a Barcelona, ens va encarregar dues accions de màrketing directe. La nostra feina va consistir en crear i dissenyar un catàlegs d'imatge i una carpeta corporativa amb tota la informació destacada de l'empresa. Dues creacions que segueixen la línia de BCN BUSINESS i que volen donar a conèixer i mostrar la seva professionalitat. Els dissenys formen part de tota una sèrie d'accions de comunicació que s'estan duen a terme per a BCN BUSINESS.