Sant Celoni Comerç

Més de 50 projectes per Sant Celoni Comerç

L'agrupació de comerciants de Sant Celoni Comerç treballa amb GDG des de fa molts anys. Per aquesta agrupació s'ha creat des de el logotip i el manual corporatiu, passant per la web fins a múltiples campanyes per a diferents productes o promocions. Cal destacar promocions com els sotagots de promoció de l'agrupació, la campanya de recollida d'oli usat, de recollida de taps de suro pel seu reciclatge,.... i molts altres.