Blog

Storytelling: El valor d'explicar històries

Compartir les nostres històries ens connecta amb la resta de persones, i el mateix passa amb les marques. Si són capaces de comunicar la seva identitat i els seus productes a traés d'un relat que emocioni el públic, podran aconseguir una relació més propera amb ell i obtenir la seva confiança.

El costum d'explicar històries és un dels més antics que té la humanitat. Compartir els nostres relats ens connecta amb la resta de persones, i el mateix passa amb les marques. Si són capaces de comunicar la seva missió, visió i valors a través d’una història podran aconseguir una relació més propera amb el públic i obtenir la seva confiança.

La tècnica de l'storytelling permet a la marca profunditzar en la seva història i els seus valors, construint un missatge corporatiu constant a mitjà i llarg termini. D’aquesta manera s’aconsegueix enganxar els usuaris i que aquests connectin emocionalment amb la marca. Gràcies a això, el públic també estarà més disposat a aprendre més sobre la marca i a consumir els seus continguts en el futur (a més dels seus productes).

Els relats de la marca sempre s’han de basar a explicar la veritat de manera atractiva, mai en inventar ni mentir sobre els seus productes o serveis. A més, la història ha de transmetre emocions i connectar a un nivell més profund amb el públic. Els missatges han de ser clars i intel·ligents perquè el que estem explicant sigui versemblant. El públic s’ha de creure la història, hi ha de veure reflectida la marca i inclús ell mateix per poder establir relacions entre la realitat i la ficció.

Perquè la nostra història sigui efectiva hem de tenir en compte els següents aspectes:

  • Què: Quin és el missatge que volem transmetre, quins valors volem comunicar, quina imatge volem donar al públic, etc. Per determinar tot això s’ha de tenir en compte la identitat de la marca, els productes que ven i la seva història.
  • Com: Quina estructura presentarà la nostra història, quin to tindrà, quin ritme, com tractarem els personatges, etc. Sigui com sigui, hem de tenir clar que tot relat presenta una introducció, un nus i un desenllaç.
  • A qui: Hem de conèixer el nostre target per incloure elements a la història que facin que es vegi reflectit en ella. Depenent de quin sigui el públic objectiu el nostre relat tindrà unes característiques determinades, fent possible connectar amb el target i establir una relació duradora.