Blog

Beneficia't ja del Kit digital finançat per la UE per la millora digital de la teva empresa

El Kit Digital és un programa d’ajudes que el "Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital" posa a disposició amb l’objectiu de finançar els costos de la transformació digital de les empreses.

Aquest programa té una dotació de 3.067 milions d’euros procedents del fons Next Generation de la Unió Europea.

Les ajudes estan enfocades a microempreses, petita i mitjana empresa a més d’autònoms.

En funció de la mida del’empresa s’estableix una subvenció en forma de bono digital. Els segments que determinen la quantia de la subvenció són:

  • Segment I: Petites empreses de 10 a 49 treballadors. Import de l'abonament digital de 12.000€
  • Segment II: Petites empreses de 3 a 9 treballadors. Import de l'abonament digital de 6.000€
  • Segment III: Petites empreses de 1 a 2 treballadors. Import de l'abonament digital de 2.000€

 

Quines són aquestes solucions digitals que subvenciona el Kit Digital?

Lloc web i presència a internet

Expansió de la presència a internet de la pime mitjançant la creació d'una pàgina web i/o la prestació de serveis que proporcionin posicionament bàsic a Internet.

 

Comerç electrònic

Creació d'una botiga en línia de compravenda de productes i/o serveis que utilitzi mitjans digitals per al seu intercanvi.

 

Gestió de xarxes socials

Promocionar les empreses beneficiàries en xarxes socials.

 

Gestió de clients

Digitalitzar i optimitzar la gestió de les relacions comercials amb els clients.

 

Business Intelligence i Analítica

Explotació de dades de l'empresa per millorar el procés de presa de decisions.

 

Gestió de processos

Digitalitzar i/o automatitzar processos de negoci relacionats amb els aspectes operatius o productius de les empreses beneficiàries.

 

Factura electrònica

Digitalitzar el flux d’emissió de factures entre les empreses beneficiàries i els seus clients.

 

Serveis i eines d'oficina virtual

Implantar solucions interactives i funcionals que permetin la col·laboració més eficient entre els treballadors de les empreses beneficiàries.

 

Comunicacions segures

Proporcionar a les empreses beneficiàries seguretat a les connexions entre els dispositius dels seus empleats i l'empresa.

 

Ciberseguretat

Proporcionar a les empreses beneficiàries seguretat bàsica i avançada per als dispositius dels empleats.

 

 

Quins són els requisits per optar al Kit Digital?

  • Ser una petita empresa, microempresa o autònom i tenir-ne la consideració legal.
  • Tenir en ordre els pagaments i obligacions tributàries amb la Seguretat Social.
  • No tenir consideració d’empresa en crisi
  • No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent de la Comissió Europea
  • No incórrer en cap de les prohibicions de l’art. 13.2 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.
  • No superar el límit d’ajudes de mínimes.
  • Disposar de l’avaluació de maduresa digital que es pot fer a acelerapyme.gob.es

 

A principis de febrer s’obriran les sol·licituds per obtenir la subvenció, però ja és pot avançar amb el tràmit d’autodiagnosi de maduresa digital. Un petit procediment consistent en un test de 13 preguntes que en 10 minuts es pot fer sense problema.

Per poder fer el test simplement cal anar AceleraPyme i registrar la teva empresa aquí.

 

A GDG t’oferim la gestió de la sol·licitud per adherir-te al programa i fer la gestió dels passos necessaris per fer el procediment.

 

Contacta’ns per a més informació

info@gdg.cat

daniel@gdg.cat

T. 972 216 221